top of page

Privatpolitik hos DK Akupunktur og Zoneterapi

GDPR står for Generel Data Protection Regulation

Privatlivspolitik for DK Akupunktur og Zoneterapi - Brug af personoplysninger

I forbindelse med behandlinger foretaget i klinikken indsamles der personoplysninger. 

Personoplysningerne anvendes alene til identifikation af klienten. 

Helbreds oplysninger indhentes for, at en behandlingsplan kan udarbejdes sådan at den bedst mulige behandling kan gennemføres for klienten.

Der indsamles:

Oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer e-mail når der bestilles tid til en behandling.

Helbreds oplysninger og andre relevante informationer til udarbejdelse af behandlingsplan og journal. Ved første behandling udfylder klienten ligeledes altid samtykkeerklæring, som opbevares i mappe i aflåst skuffe. 

Hvis klienten benytter sundhedsforsikring eller er medlem af Sygeforsikringen Danmark skal personnummer anvendes til indberetning.


Beskyttelse af personoplysninger

Klinikken passer godt på klientens personoplysninger, og de afgives aldrig til tredjepart, med mindre klienten selv har bedt om det, f.eks. ved sundhedsforsikring.

Klinikken indsamler aldrig personoplysninger, uden at klienten selv har givet klinikken disse oplysninger. 

Klinikken er forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling.

Såfremt klienten ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring eller trækker samtykke tilbage, da kan behandling ikke iværksættes.

Personlige oplysninger indskrives i elektronisk journalføringssystem (Online booking) samtykkeerklæring er i papirform, og opbevares aflåst.

Indberetninger til Sygeforsikringen Danmark og andre sundhedsforesikringer, sker på iPad med begrænset adgang (kode).


Tjenester som behandler data for mig

Onlinebook, bookingsystem

E-conomic, regnskabssystem


Dine rettigheder

Du har ret til at se de oplysninger jeg gemmer om dig, i et maskinlæsbart format.

Du har ret til at få ændret eller begrænset mine oplysninger om dig.

Du har også ret til at få slettet oplysninger om dig, dog har jeg også visse forpligtelser og rettigheder i forhold til at gemme oplysninger i en periode. F.eks. fakturaer, som skal gemmes 5 år + indeværende regnskabsår.


Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din journal.


Har du spørgsmål om min håndtering af dine oplysninger er du altid velkommen til at kontakte mig.


Dataansvarlig for DK Akupunktur og Zoneterapi

Dorthe Krol

Nordre Jernbanevej 13c

3400 Hillerød

CVR: 28650965 

e-mail: dk-zoneterapi@live.dk

telefon: 2688 5069


Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. 

Klage indgives til Datatilsynet.

Borgergade 28 - 5  

1300 Kbh. K

dk@datatilsynet.dk

bottom of page